11025662_439964206177852_4364966690186641592_nSóc professor (ara ja catedràtic) de llengua i literatura a l’IES Lluís Vives de València, on he passat per tots els cursos, nivells i torns (inclús he fet de Cap d’Estudis), i des de sempre m’ha interessat l’estudi del llenguatge en tots els seus aspectes. Vaig ser Coordinador del SSV (Seminari de Sociologia de València, 1989-2000, dirigit per Lluís V. Aracil), on vaig esbossar i posar en comú els primers avanços del que després seria el macroprojecte que anomene L’Edifici de les Llengües.

He participat en nombrosos Congressos amb ponències i comunicacions sobre distints aspectes del meu projecte, que pretén oferir un nou marc per entendre les llengües i el llenguatge d’una manera holística i integrada. També he dirigit diversos Grups de Treball de professors per tal de desenvolupar i aplicar el meu model gramatical en diferents llengües i nivells. Així mateix, he impartit conferències, coordinat tallers i seminaris, fet presentacions i donat cursos per a tot tipus de públic, des de xiquets a experts universitaris.

Actualment el macroprojecte L’Edifici de les Llengües es troba a punt de desplegar-se i d’eixir massivament a la llum pública, tant en paper (amb una edició que està en procés de negociació) com digitalment, amb un desplegament a la xarxa que es concretarà en els pròxims mesos i on podran integrar-se diverses persones que espere contactar prompte. De tot açò, i en particular de les línies mestres del projecte, vull fer un resum en el Taller que impartiré en Valenguando2015.

L’any passat (Valenguando2014) en vaig impartir un altre anomenat “Teoria lul•liana de la comunicació”, que es concreta en la metàfora de la “molècula de la comunicació” i d’on arrenca, precisament, el projecte que enguany presentaré als qui vulguen compartir-lo: L’Edifici de les Llengües. Intentaré connectar les dues idees o metàfores esteses, i combinaré mitjans artesanals (o tradicionals, com vaig fer l’any passat) amb digitals (enguany sí que usaré ordinador i projector).

Soy profesor (ahora ya catedrático) de valenciano (es decir, de lengua y literatura catalana) en el IES Lluís Vives de València, donde he pasado por todos los cursos, niveles y turnos (incluso he sido Jefe de Estudios), y desde siempre me ha interesado el estudio del lenguaje en todos sus aspectos. Fui Coordinador del SSV (Seminari de Sociologia de València, 1989-2000, dirigido por Lluís V. Aracil), donde realicé y puse en común los primeros avances de lo que más tarde se convertiría en el macro-proyecto que llamo El Edificio de las Lenguas.

He participado en numerosos Congresos con ponencias y comunicaciones sobre distintas facetas de mi proyecto, que pretende ofrecer un nuevo marco para entender las lenguas y el lenguaje de una manera holística e integrada. También he dirigido varios Grupos de Trabajo de profesores para desarrollar y aplicar mi modelo gramatical en diferentes lenguas y niveles. Así mismo, he impartido conferencias, coordinado talleres y seminarios, hecho presentaciones y dado cursos para todo tipo de público, desde niños a expertos universitarios.

Actualmente el macro-proyecto El Edificio de las Lenguas se encuentra a punto de desplegarse y de salir masivamente a la luz pública, tanto en papel (con una edición que está en proceso de negociación) como digitalmente, con un desarrollo en la red que se concretará en los próximos meses y donde podrán integrarse varias personas que espero contactar pronto. De todo esto, y en particular de las líneas maestras del proyecto, quiero hacer un resumen en el Taller que impartiré en Valenguando2015.

El año pasado (Valenguando2014) impartí otro taller con el nombre de “Teoria lul·liana de la comunicació”, que se concreta en la metáfora de la “molécula de la comunicación” y de donde arranca, precisamente, el proyecto que este año presentaré a quienes quieran compartirlo: El Edificio de las Lenguas. Intentaré conectar las dos ideas o metáforas extendidas, y combinaré medios artesanales (o tradicionales, como hice el año pasado) con otros digitales (este año sí que usaré ordenador y proyector).

Lo impartiré en valenciano (catalán de Valencia), por lo que cualquier persona interesada en el tema y conocedora de alguna lengua románica podrá seguirlo sin problema.

 Puedes encontrarlo en: 

Facebook

Leave a Reply