Foto del taller Vols doblar una pel·lícula en valencià?És un projecte-campanya per a la promoció de l’ús social del valencià a través d’una proposta divertida i participativa, amb la tècnica del doblatge per a no professionals com a element vertebrador. Entre els seus valors afegits, se’n troben també d’artístics, de socials i de creixement personal, perquè és alhora una activitat estètica, innovadora, intergeracional, interculutural, integradora, desinhibidora, atrevida i lúdica.
Adreçada a tots els públics a partir de, més o menys, els 8 anys i sense límit d’edat, a cada sessió es doblaran fragments depel·lícules de ficció, de documentals i de dibuixos animats, amb una dificultat progressiva de menys a més complexitat.
Este taller lo imparte Francesc Fenollosa.
Tagged with →  

Leave a Reply