Foto del taller para niños: Imagina y volarásA través de la música, els xiquets deixaran volar la imaginació per a crear una història i editar-la, convertint-se en escriptors per un dia. El taller naix de la cançó “Imagina i volaràs” del projecte Samarucs i té com a objectiu fomentar la creativitat i la imaginació dels participants.

Després del taller, els menuts sabran en què consisteix l’escriptura creativa i hauran aprés quins són els elements que conformen un conte (el temps, l’espai, l’estructura, l’argument), i tambén en què consisteix el procés d’edició i quins elements integrwn el llibre com a objecte físic (títol, autor, biografia, data d’edició).

*                                     *                                     *                                     *                                     *

A través de la música, los niños dejarán volar su imaginación para crear una historia y editarla, convirtiéndose en escritores por un día. El taller parte de la canción “Imagina i volaràs” del proyecto Samarucs y tiene como objetivo fomentar la creatividad y la imaginación de los participantes.

Después de este taller, los peques sabrán en qué consiste la escritura creativa y habrán aprendido cuáles son los elementos que conforman un cuento (el tiempo, el espacio, la estructura, el argumento), y también en qué consiste el proceso de edición y qué elementos integran el libro como objeto físico (título, autor, biografía, fecha de edición).

Este taller lo imparte Laura Guardiola.

Tagged with →  

Leave a Reply